IF KVIK » IF KVIKs Historie
IF KVIKs oprindelse stammer tilbage til 1969. Her samledes de tre idrætsforeninger i Simested, Hvam og Hvilsom, og dannede én sammensluttet forening, der kom til at hedde IF KVIK. 
Foreningens formål var at tilbyde idræt - i første omgang fodbold og håndbold i den østlige del af Aalestrup kommune. IF KVIK fik sidenhen stor betydning på en lang række områder, og var i særdeleshed med til at knytte indbyggerne i Hvam, Hvilsom og Simested tættere sammen.

Den første sammensatte bestyrelse bestod af 21 medlemmer. Dette var en naturlig overgang, da de tre bestyrelser i fællesskab skulle afklare hvilket bestyrelsesniveau, man skulle konstituere sig på i det videre forløb, og i det kommende IF KVIK.
Den første officielle formand blev Børge Christensen. 

I starten foregik fodbold og håndboldaktiviteterne på skift i de tre landsbyer, men hurtigt fandt man ud af, at det var mest hensigtsmæssigt at samle det hele ét sted, og valget faldt på Hvam Stadion. Træningsbanen, som i flere år lå i Hvilsom blev dermed sløjfet.
To år efter stiftelsen, fik IF KVIK tilladelse til at bygge et klubhus med to omklædningsrum og en kiosk i Hvam. Huset stod klar til indvielse i 1974, og det er efterfølgende blevet udvidet to gange.
I 1984 blev der bygget en kantine til, og i 2003 kunne medlemmerne tage yderligere 2 omklædningsrum, et handicapvenligt toilet, samt udvidet klublokale i brug. Således råder man i dag over i alt 340 nutidige kvadratmeter. 
Dermed er samtlige af klubbens fodboldaktiviteter stadig samlet i Hvam, hvor der er plads til at afvikle tre seniorkampe samtidigt. Hvam stadion blev i mange år brugt til afholdelse af f.eks. handicap-idrætsdage og McDonalds Cup.

Det var ikke kun lokale- og banemæssigt, at faciliteterne blev udvidet gennem tiden, men også aktivitetsmæssigt. Foruden fodbold og håndbold, blev aktiviteterne med tiden også udvidet til at omfatte gymnastik, badminton og spinning. De indendørs-aktiviteter foregår i dag både i Simested, Hvam og Hvilsom. Der er gymnastik på Hvam og Hvilsom skoler, og i Simested benyttes Østhallen. 
IF KVIK lejer sig ind i Østhallen, hvor klubben træner håndbold, badminton og spinning. Her bliver alle hjemmekampe i håndbold blandt andet også afholdt.
Tidligere trænede og spillede klubben også volleyball i Østhallen.

Fodboldmæssige højdepunkter:
I mange år rykkede IF KVIKs bedste fodboldseniorhold op og ned i serie-rækkerne med serie 1 som den højeste placering, og serie 4 som den laveste. I slutningen af 1990'erne oplevede klubben en sportslig optur. I 1998 rykkede førsteholdet op i Serie 2. To år senere avancerede holdet til Serie 1, og i 2002 kunne klubben fejre oprykning til Jyllandsserien - den indtil dato højeste placering med dét hold, som med få undtagelser, var af egen avl. I 2004 sluttede KVIK på en flot fjerdeplads - kun få point fra oprykning til kvalifikationsrækken. Året efter gik det desværre den anden vej igen, med nedrykning til Serie 1.

I 2007 blev der indgået et velfungerende samarbejde med Aalestrup IF, som har skabt et velrenommeret omdømme som en af Himmerlands bedst samarbejdende klubber på tværs af fodbold og håndbold. Et særdeles godt og udbytterigt samarbejde, der på fodboldsiden rekrutterer ungdomsspillere af egen avl, til den omfattende seniorafdeling der weekend efter weekend stiller med ikke mindre end 4 stk. 11 mands seniorfodboldhold. Som hovedregel foregår ungdomsaktiviteterne i Aalestrup, hvorimod seniorafdelingen er at finde på Hvam Stadion.

Støtteforeningen KVIK's Venner, som blev dannet i 1983 på initiativ af Kirsten Eriksen og Jørgen Langdal, stod i mange år bag adskillige aktiviteter. Heriblandt bankospil, pakkeauktion, præmiewhist, alkoholfrit diskotek, salg af julekalendere, målaktier, busture, salg af pølser på stadion, samt cykelsponsorløb. Støtteforeningen var en særdeles god indtægtskilde for IF KVIK, og med de mange tiltag bidragede foreningen i høj grad til at skabe liv og sammenhold i klubben. Støtteforeningen måtte desværre lade sig nedlægge i 2011 på grund af mangel på bærende kræfter. 

IF KVIK -en forgangsklub
I ungdomsrækkerne var IF KVIK i mange henseender en forgangsklub. Lang tid før JBU indførte 7-mands fodbold i de mindste årgange tog IF KVIK sammen med Aars, Gedsted og Møldrup initiativ til selv at lave en lokal 7-mands turnering. Dette tiltag var en medvirkende årsag til, at klubben i perioder kunne mønstre meget stærke ungdomshold. Især årgangene 1966/67/68 markerede sig flot og kom i finalen om jysk mesterskab. Årgangene 1980/81/82 nåede ligeledes mange flotte resultater, og kom senere til at danne grundstammen på det hold som senere spillede sig op i Jyllandsserien. 

Pigefodbolden i IF KVIK startede officielt i 1976 og har flere gange præsteret flotte resultater - bl.a. et jysk mesterskab og kvalifikation til pige-mesterrækken. 


Fremhævede profiler i klubben:

Ib Fønss Bach entrerede i IF KVIK i 1972, og var i over 20 år kasserer for klubben. Derudover lagde han et enormt arbejde i ungdomsafdelingen, hvor han bl.a. var en af forgangskræfterne for at opstarte ovennævnte 7-mandsfodbold, før JBU tog ideen til sig. Ib havde en betydelig andel i den positive udvikling, som ungdomsholdene gennemlevede. Ib Fønss Bach modtog i 1998 DBU's Sølvnål for 25 års tjeneste i IF KVIK.

Herluf Andersen var en af kræfterne der var med til at stifte klubben tilbage i 1969. Han har bestredet formandsposten flere gange i klubbens historie, og har været et stort aktiv for mange af klubbens tiltag igennem tiderne.

Rita Langdahl Jensen overtog formandsposten i 1983 og var med til at søsætte mange nye aktiviteter. Klubbens medlemstal voksede eksplosivt, og det var ligeledes i hendes formandsperiode, at Østhallen blev bygget. Hallen stod klar til indvielse i 1988. Rita har ligeledes modtaget DBU's Sølvnål for 25 års tjeneste i IF KVIK.

Tove Nielsen har ydet en særdeles stor indsats for pigefodbolden i klubben. Hun var med til at starte afdelingen op i 1976 og var drivkraften bag de flotte resultater som IF KVIK har opnået på denne front.

Peter Andersen har ydet tro tjeneste i IF KVIK’s bestyrelse i ikke mindre end 28 år. Han valgte i 2017 at give posten videre. Peter har igennem årene været ”primus-motor” i klubbens store badminton-afdeling. Men bestemt også i klubbens andre aktivitetsgrene. Peter var forgangsmand, da IF KVIK startede et særdeles vellykket holdsamarbejde med Aalestrup IF tilbage i 2007.


Oversigt over klubbens formænd igennem tiden:
 • 1969 - 72 Børge Christensen  
 • 1972 - 76 Herluf Andersen
 • 1976 - 78 Peter Bach
 • 1978 - 81 Preben Mortensen
 • 1981 - 84 Herluf Andersen
 • 1984 - 90 Rita Langdahl
 • 1990 -      Jørgen Lund (suppleant for Rita Langdahl)
 • 1990 - 93 Rita Langdahl
 • 1993 - 95 Ole Månsson
 • 1995 - 00 Peter Andersen
 • 2000 - 02 Birthe Jensen
 • 2002 - 17 Peter Andersen
 • 2017 -      Niels Møller Holm (nuværende formand)

Spillerprofiler med rødder i IF KVIK:

Af spillere der har trådt deres første fodboldmæssige barneskridt på grønsværen i IF KVIK skal nævnes:
Henrik Kastbjerg - der i sine bedste år tørnede ud for Viborg FF og Silkeborg.
Thomas Andersen - Midtbaneslideren som opvoksede få hundrede meter fra Hvam Stadion, og tørnede ud for Viborg FF og AGF.
Bent ”Zico” Nielsen – som var efterspurgt af Viborg FF gennem flere år og til sidst tog springet. Fik desværre noget af perioden ødelagt af knæskader og vendte hjem til barndomsklubben igen.
Lars Vetter – som spillede i Hobro IK og Viborg FF, og som gennem flere perioder har været spillende træner i KVIK/Aalestrup.
Sidst men ikke mindst Mads Justesen - Forsvarskæmpen der var med til at føre Hobro IK frem til Superliga debut i 2014, og spillede med på holdet i flere årrækker herefter. 
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup