IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2024
Referat: Generalforsamling IF KVIK 2024
Tid: 28.02.2024 kl. 19.00
Sted: Klubhuset i Hvam
Referent: Lars Bisgaard
 
Inden mødet var følgende dagsorden ifølge vedtægterne, blevet offentliggjort:
 1. Valg af dirigent & Referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 5. Orientering om budgettet for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til ledergruppen i form af: en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
 
Ad.1: Valg af dirigent
 • Henning Als blev valgt
Ad.2: Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
Niels Møller Holm berettede om et roligt år, i en velfungerende idrætsforening.
Der skal lyde store rosende ord til udvalgene for deres arbejde, og indsats igennem året. Det har været et bestyrelses mæssigt stille år, uden de store udfordringer. Jesper Dalum, og hans hjælpere, har endnu engang formået at styre os igennem 2023 med et formidabelt regnskabsmæssigt arbejde.
Tak for en STOR indsats fra alle frivillige i foreningen! Frihed under ansvar er og bliver den rigtige måde at lede vores idrætsforening.
 
Ad.3 Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger:
 
Fodbold:
4 seniorhold:
1xSerie 5, 2xSerie 4, og førsteholdet Serie 1
Dameholdet måtte desværre nedlægges pga. manglende tilslutning.
Trænere:
Kim Christensen fortsætter det gode arbejde omkring 1. holdet. Og 2. holdet styres stadig af Per Høgh.
Danny Bartholomæussen er målmandstræner.
Kristian VN og Nicklas Høgh er holdledere på de to lavest rangerende hold.
Der var 60 kontingentbetalende spillere i efteråret 2022
 
Vedligeholdelsesmæssigt er der ikke sket tiltag – vi har sparet lidt
Vi søger igen i år om nyt tag på klubhuset – det er ved at være MEGET tiltrængt!
Afholdte en god sportsuge med KONGEVEJR. Også en god bierfest med et habil overskud.
Vi har lige fået tilsagn om et nyt fjernsyn til klubhuset igennem sparekassen Danmark fonden.
 

 
Badminton:
Et fint og solidt medlemsantal: 60+ er stadig RIGTIG godt repræsenteret. Motionisterne er 26stk. Oldboys 12stk. Og ungdom er vokset til 27stk.  
60+ er en stor succes (
Vi afholdte kaffeturnering efter det gamle DGI princip med stor succes
 
Gymnastik:
Vi startede denne vintersæson op med fornøjelsen af at kunne købe nye skumredskaber til de allermindste i Hvilsom. Vi havde søgt Spar Nord Fonden om hjælp til indkøb til det nystartede forældre/børnehold i Hvilsom. Det blev til en donation på ca. 12.000 kr. Fantastisk at have sådan et sted at hente hjælp. Det er meget motiverende at arbejde med.
Ligeledes med tilskud fra Spar Nord Bank, Hobro og ”Det lokale løft” har vi fået 2.500 kr. til indkøb af skumredskaber til holdene i Hvam.
Ud over et forældre/børnehold i Hvilsom har vi i denne sæson også 2 andre børnehold i Hvilsom, både et for børnehavebørn og et for skolebørn. I Hvam har vi også et forældre/børnehold og et børnehavehold. Holdene i Hvam er noget mindre i år i forhold til sidste år da en del af de ældste er taget tilbage til Aalestrup, hvor de har fået startet et hold op for skolebørn (dem som kommer som gæster til vores opvisning)
Af voksenhold er der fortsat 1 i Simested og 2 i Hvilsom.
I efteråret havde vi flere af vores unge hjælpeinstruktører på kursus og spirekursus, ligesom nogle af instruktørerne var på andre DGI-kurser. De korte spotkurser er gode både som inspirations- og motivationskurser.
Lige nu er vi i gang med at planlægge årets opvisning som løber af stablen lørdag d. 16. marts kl. 10. I år får vi besøg af 2 børnehold fra Aalestrup. De har kun 2 børnehold, der skal til opvisning, og det er for lidt at bygge en hel opvisning på. Derfor har de spurgt, om de må være med til vores. Det må de selvfølgelig meget gerne.
Svømning har vi også i gang lige nu. 10 lørdage fra nytår og frem. Desværre er der ikke så mange familier tilmeldt, men vi håber, at de der kommer, har det både hyggeligt og sjovt. Det bliver spændende, om vi også får mulighed for at kunne lave så godt et tilbud næste år, hvor det er en spritny svømmecenter, vi skal søge ind i.
 
Spinning:
Vi er endnu engang gået lidt ned i medlemsantal. Vi er pt. 11 deltagere -træner 2 gange om ugen (Hans J. er instruktør)
 
Løb:
KVIK løbet blev igen afholdt ifm. sportsugen, med en fin tilslutning. Ligeledes afholdt vi løb på himmerlandsstien (nytårsløb) med 97 deltagere. Vi samarbejder med KnaberMotion som er blevet en selvstændig forening.
 
Østhallen:
Har lavet legeplads med midler fra forskellige fonde. Timemæssigt er hallen fuldt booket.
 
 
Ad.4: Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
Jesper Dalum fremlagde 2023 regnskabet - Der viser et fint og fornuftigt overskud. Vi har igen haft fremgang i sponsorer til til både reklamebander, og tøj. Stor Cadeau til de folk der sidder i sponsorudvalget
 • Regnskabet blev godkendt.
 
Ad.5 Orientering om budgettet for indeværende år:
 • Budgettet for 2024 blev fremlagt og godkendt.

Ad.6 Behandling af indkomne forslag
 • Der var ved generalforsamlingen ingen indkomne forslag
Ad.7 Valg til ledergruppen i form af: 1 Formand (Organisator), 1 Økonomiformand og 1 Aktivitetsformand.
Niels Møller Holm fortsætter som Formand (organisator)
Jesper Dalum stillede ikke op til genvalg. I Stedet blev Heine Sørensen valgt til ny økonomiformand.
Lars Bisgaard fortsætter som aktivitetsformand
 
Ad.8 Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene:
 • Medlemmer i aktivitetsudvalgene fortsætter uændret (se mere på klubbens hjemmeside)
Ad.9 Valg af revisorer:          
 • Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer.
Ad.10 Eventuelt.
 • Ingenting at referere
 
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup