IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2018
Generalforsamling, Idrætsforeningen IF KVIK d. 7/2 2018
Sted: Klubhuset i Hvam
Referent: Mads Holm
 
Inden mødet var følgende dagsorden ifølge vedtægterne, blevet offentliggjort:
 1. Valg af dirigent & Referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 5. Orientering om budgettet for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til ledergruppen i form af: en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
Ad.1: Henning Als blev valgt som dirigent - Referent: Mads Holm

Ad.2: Velkomst og ledelsens beretning ved formand Niels Møller Holm.
Niels berettede om hans første år som formand i en velfungerende forening. Med rosende ord til udvalgene for deres store arbejde og indsats igennem året. Året er gået med at observere, og finde sin hylde som formand i foreningen. Året har desuden budt på en genforhandling af samarbejdsaftale med Aalestrup IF. Ellers har det været  uden de store udfordringer. Jesper Dalum har igen formået at styre os igennem 2017 med et formidabelt regnskabsmæssigt arbejde.
 
Ad.3 Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger:
 
Gymnastik:
· Vi havde opvisning i marts. Vi havde ikke noget opvisningshold, men i stedet lavede vi plads til, at alle børn i hallen kunne få mulighed for at prøve nogle af vore redskaber. Vi lavede en redskabsbane til fri afbenyttelse i ca. 20-30 min. Det vurderede vi, var rigtigt godt.
· I september startede vi op med 4 børnehold og 3 voksenhold, fordelt med 2 børnehold i Hvam og 2 i Hvilsom. 1 voksen hold i Simested og 2 i Hvilsom. Vi var så heldige, at Carina, som er gammel Hvilsom-pige, - ringede og spurgte om hun måtte have lov til at starte er zumba-fittnes hold. Det er jo fantastisk at opleve. Hun har været rigtig glad for at have holdet, og regner også med at være på plakaten igen til næste sæson.
· Også i år tilbydes der svømning 1 time i ugen, 10 lørdage fra nytår og frem, i Aars svømmehal. Sidste gang er 17. marts. Her er der stadig plads til at flere kan deltage. Svømmehallen er stor.
· Vi skal have gymnastikopv. lørdag d. 17.marts kl. 10 – 12 i Østhallen. Detailplanen for i år er endnu ikke helt på plads, - men vi får besøg af vores zumba-fittnes hold fra Hvilsom. De vil gerne vise, hvad de arbejder med.
· På vores sidste møde snakkede vi om det, at sætte flere aktiviteter i spil i vores område. Det vil vi gerne, men det kræver flere instruktører. – Vi opfordrer meget til, at alle, der har lyst til at være med til at sætte noget i gang, skal henvende sig. Vi vil gerne være behjælpelige med både at finde tid og sted, men også kurser, annoncering og hvad der ellers kræves, for at man kan starte op. Det behøver ikke kun være de mere kendte sportsgrene, der udbydes. Måske er der brug for et hold der spiller hockey, høvdingebold, rundbold eller en skønsom blanding. Målgruppen kan også være forskellig. Vi har ikke mange idrætstilbud til vore seniorer. Måske skal vi også til at satse den vej?
 
Badminton:
76 motionister der spiller i Østhallen. 12 der mangler kontigenter, får lige en rykker!!
Andelskasse cup, lidt færre deltagere end der plejer. Rigtig godt stævne med 27 deltagere.
20 april er der klubmesterskab med efterfølgende afslutningsfest.
60 + badminton er vejen frem ifølge Peter! 60 + er onsdag formiddag, og seniorer onsdag aften. For at trække flere til kunne det komme med i beborforeninger i Hvam, Hvilsom og Simested med badminton tilbud på facebook. 
Badminton ungdom er igangsat igen, 15 stk. spiller onsdag fra 17 – 18:30

Spinning:
20 tilmeldte. Vi har anskaffet os 7 nye cykler, hvor IF KVIK har givet tilskud på kr. 1000 til hver nye cykel. Vi har 8 cykler med fuldudstyr til wattmåling. 2 af de gamle cykler er blevet solgt, og resten blev byttet til et motionscenter maskiner som står i hallen. Spinning er mandag og onsdag.

Fodbold:
I 2017 havde vi  5 senior hold. Holdene blev til serie 1, serie 3, serie 5 og serie 6.
Første og andenholdet rykkede op, og serie 5 rykkede ned - men vi har fået tilsagn fra JBU om at det nedrykkede hold bliver tilmeldt i serie 5 igen. Old boys er i 2018 til overvejelse.
Vi har ansat ny førsteholdstræner, Pauli Vendelbo. Han kommer fra en trænerstilling i Møldrup. Dermed har vi et Rigtig stærkt team, Pauli spiller selv.
Til Standerhejsning 2018 var der 28 spillere. Og vi tager på Træningslejr i Hjørring om en uge, og her er vi 37 tilmeldte.
Sportsugen blev afholdt i sommers og der blev lavet et godt, og solidt overskud. Sportsuge 2018 bliver afholdt i uge 25. Kvik løbet laves til om onsdagen. Resten af programmet bliver planlagt i løbet af foråret.  
Derudover har vi i 2017 fået renoveret vores varme i klubhuset. Dette blev afsluttet lige inden jul.

Løb:
Kvik løbet var stor succes i 2017, tilmelding blev lige i sidste øjeblik. Men der var 134 deltagere, faktisk 60 mere end året før. Løbet bliver holdt igen i 2018 (onsdag i uge 25). Vi har fået tilgang af Nick, som er IT-mand. Han gør et stort stykke arbejde!
Vi afholdte i samarbejde med Aalestrup IF "Nytårsløb på Himmerlandsstien" med 140 deltagere. Dette må siges at være en succes

Østhallen:
Vi har byttet os til nogle motionsmaskiner - så vi dermed har fået opbygget et lille motionscenter.
Vinterfesten har 30 års jubilæum til næste år. 
Overvejer opstart af volleyboldhold for tamilere. 
 
Håndbold:
(Håndboldudvalget var desværre ikke til stede på generalforsamlingen - men nedenstående beretning er modtaget på mail fra Lone Kjær)
-Vi er 9 kvinder der træner håndbold på "hygge basis" vi forblev i serie 3 her i foråret, så alt gik efter planen.
Pt. ligger vi på en 2. Plads med 5 point -så det går fint. 
Vi afholder igen i år bankospil i Østhallen d. 11/3-2018 kl. 13:00 -så der håber vi naturligvis at der kommer en masse folk og støtter op om arrangementet.
Så har vi i år også fået nyt spillersæt, og det er vi meget glade for!
 
Ad.4
Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 • Jesper Dalum fremlagde regnskab for 2017, og kunne berette om overskud i idrætsklubben.
 • Der er hensat penge til tilkobling af varme fra Aalestrup varmeværk (fusion mellem Hvam og Aalestrup varmeværker) kr. 60.000.
 • Regnskabet blev godkendt.
 
Ad.5 Orientering om budgettet for indeværende år:
 • Budgettet for 2018 blev fremlagt og godkendt.
 
Ad.6 Behandling af indkomne forslag
 • Der var ved generalforsamlingen ikke indkomne forslag
 
Ad.7 Valg til ledergruppen i form af: 1 Formand (Organisator), 1 Økonomiformand og 1 Aktivitetsformand.
 
Niels Møller Holm fortsætter som Formand (organisator)
Jesper Dalum fortsætter som økonomiformand.
Lars Bisgaard fortsætter som aktivitetsformand
 
Ad.8 Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene:
Bemandingen på de forskellige poster i udvalgene blev besat på følgende måde: 

Gymnastik:
Organisator: Karin Holt Jensen
Økonomiansvarlig: Lena Amstrup
Praktiker: Henning Als
 
Håndbold:
Organisator: Lone Kjær
Økonomiansvarlig: Mette Sofie Gruhn
Praktiker: Maj Ørbæk Kristoffersen
Suppleant: Anna Grethe Skjøtt Sørensen
Udvalgsmedlem: Sanne Skødt
 
Badminton:
Organisator: Peter Andersen
Økonomiansvarlig: Judith Laustsen
Praktiker: Lotte Møller Nielsen
 
Fodbold:
Organisator: Dennis Bisgaard
Økonomiansvarlig: Heine Sørensen
Praktiker: Jesper Andersen
 
Løb:
Hovedansvarlige: Lone Johansen og Solveig Sørensen
 
Spinning:
Hovedansvarlig: Hans Jacobsen
 
Ad.9 Valg af revisorer:               
 • Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer.
 • Herudover det eksterne Revisionsfirma i Aalestrup Lars Olsen A/S (Lars Jensen)
Ad.10 Eventuelt
 • Sponsorkontrakt med Andelskassen er blevet genforhandlet. Og Andelskassen vil i 2018 dele hovedsponsor-rollen med VW i Aalestrup.
 • AIF samarbejdskontrakt er blevet genforhandlet - og forventes underskrevet sidst i februar 2018.
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup | Tlf.: +45 78781729