IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2021
Generalforsamling IF KVIK 2021 – referat:
Tid: 19/5-20 kl. 19.30 (forsinket pga. Covid19)
Sted: Klubhuset i Hvam
Referent: Heine Sørensen
 
Inden mødet var følgende dagsorden ifølge vedtægterne, blevet offentliggjort:
 1. Valg af dirigent & Referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 5. Orientering om budgettet for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til ledergruppen i form af: en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
Ad.1: Henning Als blev valgt som dirigent - Referent: Heine Sørensen

Ad.2: Velkomst og ledelsens beretning ved formand Niels Møller Holm.
Niels berettede om et meget mærkværdigt år ifm. corona. Det har været et -ikke videre fornøjelig år, hvor man som formand har siddet på "kanten af stolen" og har håbet på det bedste for vores forening. Heldigvis har vi stadig en sund, og velfungerende idrætsforening, til trods for det forgangne års udfordringer. Men meget afhænger af det næstkommende år, og vores muligheder for at få genstartet vores aktiviteter.
Der skal som i alle andre år, lyde store rosende ord til udvalgene for deres arbejde og indsats igennem året.
Vi formår i særdeleshed at løfte i flok i vores idrætsforening. Og hvis der opstår opgaver, problemstillinger der kræver særlig bevågenhed, er vi lynhurtige til at tage attack på det, og få det løst på bedst mulig måde. Stor cadeau til os alle, i denne mærkværdige tid!
 
 
Ad.3 Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger:
 
Gymnastik:
Det har været et meget stille år. Vi fik startet op med de gældende restriktioner - men som bekendt blev Vesthimmerlands kommune lukket ned, sammen med resten af Nordjylland. Og dette satte en stopper for aktiviteten. Dog har vi forsøgt os med noget online gymnastik via facebook. Men måtte opgive da folk jo ikke har en masse redskaber hjemme i stuerne.
Der har i den forgangne sæson naturligvis ikke været nogen gymnastikopvisning, da den som så meget andet, desværre har været aflyst.
 
 
Badminton:
Vi har, ligesom gymnastik afdelingen haft en meget stille sæson. Der er dermed meget lidt at berette om. Vi er dog glade for at have fået lov at starte senior afdelingen op her fra d. 6/5 -dette er dog forudsat fremvisning af gyldigt corona-pas.
 
Spinning:
ingenting at berette
 
Fodbold:
Vi kan berette om et år, der på trods af corona har budt på en del træning, og kampe. Dog har vi skulle forholde os til en masse restriktioner, som har givet os en del ekstra arbejde - men vi er glade for at have fået lov til at spille. Vi fortsætter med 4stk. 11mandshold. + et damehold. Og vi har i det forgangne år haft en positiv, og overraskende tilgang af medlemmer. Vi er i foråret 2021 over 60 betalende medlemmer.
Vi ser i øjeblikket en god portion unge mennesker som udvikler sig rigtig godt omkring vores førstehold, samt andetholdet.
Vi var i foråret MEGET heldige med at vi kom afsted på en formidabel træningslejr inden nedlukningen. Ligeledes nåede vi også akkurat at få afholdt vores Bierfest i Aalestruphallen, med et yderst positivt overskud. Festen har naturligvis været aflyst her i 2021 - men vi håber 100% på at vi får lov til at holde festen igen i 2022.  
 
Løb:
Kvikløbet blev som så meget andet aflyst i 2020, ligeledes blev Nytårsløbet på Himmerlandsstien.
 
 Østhallen:
Østhallen har også haft et yderst mærkværdigt år. Men er heldigvis kommet lige så stille i gang igen. Men vi er langt fra oppe på fuld time-belægning. Vi håber på normalisering inden for den nærmeste fremtid.  
 
Håndbold:
Ingenting at berette
 
Ad.4
Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 • Jesper Dalum fremlagde regnskab for 2020, og kunne berette om et spinkelt overskud i idrætsklubben.
 • Regnskabet blev godkendt.
 
Ad.5 Orientering om budgettet for indeværende år:
 • Budgetterne for 2021 blev fremlagt og godkendt.
 
Ad.6 Behandling af indkomne forslag
 • Der var ved generalforsamlingen ikke indkomne forslag
 
Ad.7 Valg til ledergruppen i form af: 1 Formand (Organisator), 1 Økonomiformand og 1 Aktivitetsformand.
 
Niels Møller Holm fortsætter som Formand (organisator)
Jesper Dalum fortsætter som økonomiformand.
Lars Bisgaard fortsætter som aktivitetsformand
 
Ad.8 Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene:
Bemandingen på de forskellige poster i udvalgene blev besat på følgende måde:

Gymnastik
Organisator: Karin Holt Jensen
Økonomiansvarlig: Lena Amstrup
Praktiker: Henning Als
 
Håndbold
Organisator: Lone Kjær
Økonomiansvarlig: Mette Sofie Gruhn
Praktiker: Maj Ørbæk Kristoffersen
Suppleant:
Anna Grethe Skjøtt Sørensen
 
Badminton
Organisator: Peter Andersen
Økonomiansvarlig: Judith Laustsen
Praktiker: Lotte Møller Nielsen
 
Fodbold
Organisator: Dennis Bisgaard
Økonomiansvarlig: Heine Sørensen
Praktiker: Jesper Andersen
 
KVIK-løb / Himmerlandssti-løbet:
Hovedansvarlige: Lone Johansen og Solveig Sørensen
 
 
Indoor cycling:
Hovedansvarlig: Hans Jacobsen
 
Ad.9 Valg af revisorer:               
 • Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer.
 • Herudover det eksterne Revisionsfirma i Aalestrup Lars Olsen A/S (Lars Jensen)
 
Ad.10 Eventuelt
 
 • ingenting at berette
 
 
 
 
 

 
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup