IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2022
Referat fra generalforsamling i IF KVIK d. 22.02.2022
 1. Valg af dirigent & Referent
 2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
 3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
 4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
 5. Orientering om budgettet for indeværende år
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg til ledergruppen i form af: en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
 8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt
Dirigent til generalforsamling: Henning Als

Ledelsesberetning af formand Niels Møller Holm og aktivitetsansvarlig Lars Bisgaard
Der blev givet stor ros for det arbejde der bliver fortaget i udvalgene. Det har været et år der lignede 2020, hvor corona har haft stor indvirkning på nedlukning og aflyste arrangementer, især på indendørsidræt.
Fodbold er startet op igen med et flot fremmøde. Bierfesten 2021 blev aflyst og der blev lagt stort arbejde i at søge kompensation hjem til betaling af Vollsted, som er arrangør af Bierfesten. Dette lykkedes heldigvis og derfor var der intet tab til klubben.
 
Udvalgenes beretninger:
Håndbold: Er desværre lukket ned. Dog holdes døren på klem, hvis de bliver klar igen.

Fodbold: Der er i år serie 1, serie 3, serie 4 og serie 5. Serie 4 rykkede op i serie 3 og serie 6 blev nedlagt og dermed oprykning til serie 5. Trænerteamet er der ikke udskiftet på.
Der har aldrig været så mange kontingentbetalende medlemmer, hvor der har været 64. Dette godt hjulpet af træningslejr til Malaga, hvor kravet var at der var betalt kontingent. Træningslejren varede 4 dage og var som tidligere en stor succes, hvor sammenhold, hygge og træning har høj prioritet.
Derudover er der skiftet vinduer i klubhuset i Hvam, mangler kun fugning. Der er kommet nyt lys på træningsbanen i Hvam

Badminton: Der er 56 tilmeldt og 47 er betalende. Nogle gange skal de rykkes for betaling, men nemmere i år med opkrævningen end sidste år. Badminton har også været ramt af corona. Ungdom er steget til 20 stk. igen, dejligt! Der blev afholdt lille stævne, der var ikke mange tilmeldte, men gav overskud. 60 + holdet spiller stadig hver tirsdag og de er 22 mand.

Gymnastik: 2021 blev lige så mærkeligt et år som 2020. Det blev stadig Corona, der kom til at sætte dagsordenen for, hvad vi kunne og ikke kunne.
Igen i 2021 var det ikke muligt at afholde gymnastikopvisning. Vi havde mange uger med nedlukninger, hvor det ikke var muligt at mødes rundt om i salene, - og når vi så heller ikke mødes til opvisning, bliver det en svær opgave at opretholde følelsen af sammenhold og fællesskab.
Det blev derfor en lidt større udfordring at skulle starte op igen i september. Nogle af vore børneinstruktører havde valgt at stoppe, og vi havde ikke fået tilsagn fra nye om at træde i stedet. Vi plejer at bruge opvisningen til en stille snak om, hvem der måske kunne være med som instruktør for kommende sæson.
Vi måtte altså starte med et opslag på Facebook i de lokale grupper og søge om hjælp til holdene, hvis det skulle være muligt at tilbyde gymnastik for skolebørn i Hvilsom. Heldigvis reagerede 2 piger, en helt ung og en lidt mere rutineret, - begge 2 springpiger med ledererfaringer. Det er fantastisk, når nye mennesker bare melder sig klar. De har formået at få et springhold på benene igen med 12 - 14 gymnaster i aldersgruppen 0. - 3. kl.
På de andre hold har vi kunnet trække på de mere erfarne kræfter, der har haft hold i foreningen i flere år. I Simested er det Ingrid, der har Motionsdamerne, og Henning der springer med basket børn (godt nok ikke i KVIK- regi, men stadig et stort stykke arbejde, han laver for områdets børn inden for vores arbejdsfelt).
I Hvam er det Lena, der svinger taktstokken. Her har hun også godt kunnet mærke, at der har været lukket ned i lang tid. Der mødte ikke nok børn frem til at kunne starte 2 børnehold i Hvam. Så i år er der kun et.
I Hvilsom lykkedes det altså at starte 2 børnehold. Anja van den Brink styrer børnehaveholdet, og så blev det Kamilla med hjælp fra Liv, der har fået lavet et rigtigt godt tilbud til skolebørn. På voksenfronten er det gengangere som; ”I form” med Karina og 2 motionshold med Karin.
Vi glæder os til at skulle have gymnastikopvisning lørdag d. 19. marts kl. 10 - 11.30 i Østhallen.
I forbindelse med planlægningen af sæsonen er vi kommet til at se på, hvor længe de forskellige instruktører har været tilknyttet foreningen. Det blev lidt af en øjenåbner. Vi har aldrig gjort noget i jubilæer, men det burde vi måske have gjort. Vi fandt ud af at:
 • Henning har været med i 10 år (startede i Simested i 2012)
 • Lena har været med i 23 år (startede i 1999),
 • Karin i 25 år (startede i 1996) og
 • Ingrid i 32 år (startede i 1990).
- Så det må vi finde ud af, hvordan vi markerer. Vi har taget kontakt til DGI, for at skaffe nåle.
Vi tilbyder også svømning i år. Men her er der ikke så mange deltagere, som vi plejer at have. Håber de kommer tilbage næste år.
I slutningen af året fik vi mulighed for at søge 10.000kr. ved Spar Nord Fonden. Vi søgte hjælp til indkøb af nye skumredskaber: En flikflak træner til springholdet i Hvilsom og nogle nye skummoduler til børneholdet i Hvam. Ansøgningen blev imødekommet og lige nu afventer vi leveringen. Dejligt at vi har de muligheder.
Det har været et ønske gennem mange år at få udskiftet det trænertøj, vi efterhånden har brugt og genbrugt i mange år. -Her snakker vi om ”arvetøj”.
Det er blevet muligt at indkøbe en trøje/jakke med lynlås og en T-shirt til alle trænere og en T-shirt til hjælpetrænere. Murer Martin Christensen meldte sig som sponsor

Spinning: Der er stort hold 2 gange om ugen, Hans Jakobsen er træner. Der er 21 cykler. I lokalet i Simested er der også yoga, linedance og basket. Der har været snakke om en multibane udenfor halllen. Pengene er på plads dertil. Basket skal kunne være udenfor, det koster samlet kr. 600.000. Der opsættes også lys op. Hallen vil gerne have lavet depotrum, har pengene men skal have en branddokumentation, som koster kr. 50.000.

Løb: Desværre aflyst 2 år i træk, men er klar til Kvik løbet i sportsugen (U25).

Regnskab: Jesper Dalum fremlagde regnskabet. Stigende indkomster selv i et corona år. Gælden i klubhuset er færdigafviklet første kvartal 2022, hvilket giver en stor årlig besparelse. Regnskabet og næste års budgetter blev godkendt.
Der var ved generalforsamlingen ingen indkomne forslag

Valgt for ny periode:
Formand: Niels Møller Holm
Kasserer: Jesper Dalum
Bestyrelsesmedlem/aktivitetsansvarlig: Lars Bisgaard

Medlemmer i aktivitetsudvalgene fortsætter uændret

Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup