IF KVIK » Ledelse » Generalforsamling 2023
Referat fra generalforsamling i IF KVIK d. 23.02.2023
  1. Valg af dirigent & Referent
  2. Aflæggelse af ledelsens beretning ved ledergruppens organisator.
  3. Aflæggelse af aktivitetsudvalgenes beretninger.
  4. Forelæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse
  5. Orientering om budgettet for indeværende år
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til ledergruppen i form af: en organisator (formand), en økonomiansvarlig (kasserer) og en Aktivitetsformand (næstformand)
  8. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalgene
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt
Dirigent til generalforsamling: Henning Als blev valgt

Ledelsesberetning af formand Niels Møller Holm:
Niels berettede om en god og velsmurt idrætsforening, der kører rigtig godt. Med særdeles gode og beslutningsdygtige udvalg. Foreningen er kommet godt ud af Coronapandemien. Og er herefter genopstået i fuldt flor. Dog med en ny udfordring i form af stigende energipriser.   
Der blev givet stor ros til det store arbejde der bliver lagt i de forskellige udvalg! Frihed under ansvar er og bliver den rigtige måde at lede vores idrætsforening.
 
Udvalgenes beretninger:
Fodbold:
5 seniorhold:
1xDame-senior, 1xSerie 5, 2xSerie 4, og førsteholdet Serie 1
Trænere:
Ny førsteholdstræner er Kim Christensen. Anden holdet styres stadig af Per Høgh.
Danny Bartholomæussen er målmandstræner.
Der var 62 kontingentbetalende spillere i efteråret 2022
Siden sidste år, har vi fået lavet grillhytten. Herudover er der blevet efterisoleret på loftet, og tagrenderne er ligeledes skiftet på klubhuset.
 
Badminton:
Et fint og solidt medlemsantal: 60+ er 24 stk. Motionisterne er 39stk. Oldboys 13stk. Og ungdom er vokset til 20stk.  
60+ er en stor succes (der er endda godt gang i dem over 80år)
Vi afholdte stævne i november (23 deltagere) Og holder igen stævne i april.
 
Gymnastik:
Vi havde opvisning i marts. Vi havde 1 forældre/barn hold, 2 hold med børnehavebørn og et hold med skolebørn. Derudover lavede Henning show med sine basketbørn på airtracken. Til stor fornøjelse for os alle. Bagefter lavede vi plads til, at alle børn i hallen kunne få mulighed for at prøve nogle af vore redskaber. Vi lavede en redskabsbane til fri afbenyttelse i ca. 20-30 min. Det vurderede vi, var rigtigt godt.
I september startede vi op med 5 børnehold og 4 voksenhold, fordelt med 2 børnehold i Hvam og 3 i Hvilsom. I Hvilsom måtte vi desværre lukke skolebørnsholdet ned igen, da vore dygtige springinstruktører flyttede fra egnen.  Til gengæld lykkedes det at få startet et forældrebørnehold i Hvilsom. Det er aldrig sket før. I Simested er det forsat Ingrid der dirigerer voksenholdet. I  Hvilsom er der 3 voksenhold.
Også i år tilbydes der svømning 1 time i ugen, 10 lørdage fra nytår og frem, i Aars svømmehal.  Sidste gang er 18. marts. Her er der stadig plads til at flere kan deltage. Svømmehallen er stor.
Vi skal have gymnastikopv. lørdag d. 25.marts kl. 10 – 12 i Østhallen. Detailplanen for i år er endnu ikke helt på plads. Vi arbejder lidt på, at få flere hold med til opvisningen.
Lige før jul 2021 fik vi besked fra Spar Nord Fonden om at vores ansøgning på 10.000 kr. var blevet imødekommet. Pengene skulle bl.a. bruges til indkøb af skumredskaber til vores forældrebørnehold i Hvam. Vi lavede vores bestilling i starten af 2022, og redskaberne nåede først lige at blive leveret inden opvisningen. Der var lang levering p.g.a. corona. – Så der må siges at være nye redskaber til rådighed for indeværende sæson for de små i Hvam.
Lige nu har vi en tilsvarende ansøgning af sted, - men denne gang skal det gerne blive til glæde for de yngste i Hvilsom. – Hvis vi altså kan være så heldige 2 år i træk.
Sidste år sluttede vi sæsonen af med en leder –hjælpertur i  Bowl´n-Fun i Viborg. Det var til stor morskab for alle, - ikke mindst alle de unge hjælpere, - der ikke var ældre end, at boldrummet stadig var et kæmpe hit. Så den succes gentager vi i år.

Spinning:
Vi er gået lidt ned i medlemsantal. Vi er pt. 13 deltagere -træner 2 gange om ugen (Hans J. er instruktør)
 
Løb:
KVIK løbet blev afholdt ifm. sportsugen, med stor tilslutning. Ligeledes afholdt vi løb på himmerlandsstien (nytårsløb) med 116 deltagere. Vi samarbejder med KnaberMotion som er blevet en selvstændig forening.
 
Østhallen:
Er fuldt booket (alle weekender) frem til midt i juni.
Ny multibane. Der kommer et klatretårn og en svævebane på 25 meter.
 
Regnskab:
Jesper Dalum fremlagde regnskabet - Der viste et lille, men fornuftigt overskud. Har naturligvis været lidt udfordret i form af stigende energipriser, men det forventes at falde igen. Vi har haft fremgang i sponsorer til især tøj og bandereklamer på Hvam Stadion.
Regnskabet og næste års budgetter blev godkendt.

Der var ved generalforsamlingen ingen indkomne forslag

Valgt for ny periode:
Formand: Niels Møller Holm
Kasserer: Jesper Dalum
Bestyrelsesmedlem/aktivitetsansvarlig: Lars Bisgaard

Medlemmer i aktivitetsudvalgene fortsætter uændret

Henning Als og Henrik Hildebrandt blev genvalgt som revisorer
IF-KVIK | Kirkebyvej 26B | 9620 Aalestrup